Portfolio > Small Metropolis 2016-2017

Small Metropolis 10
Acrylic on panel
10" x 28"
2016
Small Metropolis 9
Acrylic on panel
16" x 13"
2016
Small Metropolis 8
Acrylic on panel
10" x 13"
2016
Small Metropolis 4
Acrylic on panel
8" x 12"
2016
Small Metropolis 7
Acrylic on panel
12" x 10"
2016
Small Metropolis 6
Acrylic on panel
19" x 6"
2016
Small Metropolis 5
Acrylic on panel
12" X 11"
2016
Small Metropolis 3
Acrylic on panel
16" x 6"
2016
Small Metropolis 2
Acrylic on panel
7" x 20"
2016
Small Metropolis 1
Acrylic on panel
10" x 9"
2016